Tindangle Trinity
ティンダングル・トリニティ
TindangleTrinity-FLOD-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ティンダングル・トリニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Tindanguru Toriniti
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1500
 Mã số 11375683
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.