FANDOM


Tindangle Hound
ティンダングル・ハウンド
TindangleHound-EXFO-JP-OP
 Tên Nhật ティンダングル・ハウンド
 Tên Nhật (rōmaji) Tindanguru Haundo
 Tên Nhật (Dịch) Dị Giới Thú - Chó Săn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.