FANDOM


Tindangle Angel
ティンダングル・エンジェル
TindangleAngel-EXFO-JP-OP
 Tên Nhật ティンダングル・エンジェル
 Tên Nhật (rōmaji) Tindanguru Enjeru
 Tên Nhật (Dịch) Dị Giới Thú - Thiên Sứ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1800
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.