Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Time Wizard of Tomorrow
(とき)()(どう)()
TimeWizardofTomorrow-DLCS-EN-ScR-LE.png
 Tên Việt Phù Thủy Thời Gian Tương Lai
 Tên Nhật (Kana)
ときの
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
とき
の魔
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Toki no Madōshi
 Tên Nhật (Dịch) Time Magus
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1900
 Mã số 26273196
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement