FANDOM


Time Wizard
(とき)()(じゅつ)()
TimeWizard-SS02-EN-C-1E
 Tên Việt Phù Thủy Thời Gian
 Tên Nhật (Kana)
ときの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
とき
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Toki no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Time Magician
 Tên Hàn 시간의 마술사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 400
 Mã số 71625222
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.