Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Time Wizard
(とき)()(じゅつ)()
TimeWizard-SS02-EN-C-1E.png
 Tên Việt Phù Thủy Thời Gian
 Tên Nhật (Kana)
ときの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
とき
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Toki no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Time Magician
 Tên Hàn 시간의 마술사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 400
 Mã số 71625222
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement