FANDOM


Time Thief Winder
TimeThiefWinder-SAST-EN-C-1E
 Tên Việt Kẻ Cắp Thời Gian Chỉ Vận
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1300
 Mã số 56308388
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.