FANDOM


Time Thief Perpetua
クロノダイバー・パーペチュア
TimeThiefPerpetua-EP19-JP-OP
 Tên Việt Kẻ Cắp Thời Gian Vĩnh Cửu
 Tên Nhật クロノダイバー・パーペチュア
 Tên Nhật (rōmaji) Kuronodaibā Pāpechua
 Tên Nhật (Dịch) Chronodiver Perpetua
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 2500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.