FANDOM


Time Pendulumgraph
()(くう)のペンデュラムグラフ
TimePendulumgraph-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Việt Con Lắc Dao Động Thời Không
 Tên Nhật (Kana)
くうのペンデュラムグラフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
のペンデュラムグラフ
 Tên Nhật (rōmaji) Jikū no Pendyuramugurafu
 Tên Nhật (Dịch) Spacetime Pendulumgraph
 Tên Hàn 시공의 펜듈럼그래프
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 01344018
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.