FANDOM


Time Escaper
タイム・エスケーパー
TimeEscaper-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Kẻ Đào Tẩu Thời Gian
 Tên Nhật タイム・エスケーパー
 Tên Nhật (rōmaji) Taimu Esukēpā
 Tên Hàn 타임 이스케이퍼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 100
 Mã số 73625877
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.