FANDOMTimaeus the Knight of Destiny
(がっ)(しん)(りゅう)ティマイオス
TimaeustheKnightofDestiny-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
がっ
しん
りゅうティマイオス
 Tên Nhật (Chuẩn)
がっ
しん
りゅう
ティマイオス
 Tên Nhật (rōmaji) Gasshinryū Timaiosu
 Tên Nhật (Dịch) Combined God Dragon Timaeus
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 53315891
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.