FANDOM


Tiki Soul
ソウル・オブ・スタチュー
TikiSoul-BP02-EN-C-1E
 Tên Việt Bức Tượng Linh Hồn
 Tên Nhật ソウル・オブ・スタチュー
 Tên Nhật (rōmaji) Sōru obu Sutachū
 Tên Nhật (Dịch) Soul of Statue
 Tên Hàn 소울 오브 스태추
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 49514333
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.