FANDOM


Ties of the Brethren
(どう)(ほう)(きずな)
TiesoftheBrethren-SR05-EN-C-1E
 Tên Việt Tình Đồng Chí
 Tên Nhật (Kana)
どう
ほうの
きずな
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
ほう
の絆
きずな
 Tên Nhật (rōmaji) Dōhō no Kizuna
 Tên Hàn 동포의 연
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 40450317
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.