FANDOM


Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls
(ばく)(せい)(りゅう)-タイダル
TidalDragonRulerofWaterfalls-CT10-EN-ScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ばく
せい
りゅう-タイダル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
せい
りゅう
-タイダル
 Tên Nhật (rōmaji) Bakuseiryū - Taidaru
 Tên Hàn 폭정룡-타이달
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 26400609
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.