FANDOM


tiết lộ (reveal) là hành động hiển thị lá bài cho cả hai người chơi xem.

Nếu lá bài tiết lộ, cả hai người chơi có thể xem tất cả thông tin của lá bài đó.

Một lá bài không thể tự tiết lộ mà cần thông qua Hiệu ứng, sự Trả phí, hoặc một sự xác minh cho điều địch thủ nói về nó.

Sau khi tiết lộ, các lá bài thường trở về tình trạng ban đầu. Việc tiết lộ không phải là kích hoạt nó, không kích hoạt Hiệu ứng của nó. Việc tiết lộ một lá bài mặt-úp không tính là LẬT nó.

Những lá bài đã được công khai biết không thể được tiết lộ. Vd nếu có Mind on Air trên sân (hiệu ứng của nó đã được kích hoạt), địch thủ không thể dùng hiệu ứng của Golden Ladybug.

Tiết lộ để xác minh

Một số trường hợp cần tiết lộ để tránh gian lận.

Khi một số hiệu ứng kích hoạt nhằm tìm kiếm từ tài sản của họ, họ cần tiết lộ lá bài đó trước khi Lấy nó lên tay. vd khi người chơi muốn Lấy bài từ hiệu ứng của Sangan. Địch thủ có thể được xem thông tin về lá bài vừa Lấy.

Một hiệu ứng bắt buộc tìm kiếm nhưng không có lá đó trong Bộ bài Chính. Ngay sau đó, cần  tiết lộ Bộ bài Chính cho đối thủ thấy rằng không có lá đó. Vd khi sử dụng lá Magician's Circle mà địch thủ không có bài đúng yêu cầu, địch thủ cần tiết lộ Bộ bài Chính của họ để chứng minh không có lá bài đạt yêu cầu.

Khi một hiệu ứng kích hoạt nhắm vào một mục tiêu mà cả hai đều biết mục tiêu đó không tồn tại thì không cần thiết phải tiết lộ. Vd khi dùng Mind Crush và chỉ định một lá bị giới hạn trong Banlish thì người chơi không cần tiết lộ để xác minh không tồn tại lá đó.

Một số hiệu ứng cho phép bạn người chơi xem bài trên tay địch thủ, người có thể xem tất cả thông tin của chúng. Vd khi sử dụng Trap Dustshoot, người chơi có thể xem tất cả thông tin kể cả nó không phải Bài Quái thú.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.