FANDOMTiến sĩ Kogami (鴻上博士 Kōgami Hakase, Dr. Kogami) là một nhân vật xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Ông ta là thành viên của Kị sĩ Hà Nội.

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 12: "Thiết Giáp Long - Hỏa Bích"
  2. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 3: "Lần Đầu Cộng Tác"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.