FANDOM


MachinaArmoredUnit-SDCR-EN-C-1E

Tiêu diệt trong chiến đấu đặc biệt đề cập đến một quái thú bị hủy vào lúc tính toán thiệt hại do chiến đấu.

Thông thường, khi một quái thú Thế CôngATK thấp hơn so với quái thú Thế Công mà nó chiến đấu (hoặc một quái thú Thế ThủDEF thấp hơn bị tấn công bởi một quái thú có ATK cao hơn giá trị DEF đó), lá bài có chỉ số thấp hơn sẽ bị hủy. Tuy nhiên, khi một quái thú Thế Công chiến đấu với một quái thú Thế công có cùng ATK, cả hai sẽ bị hủy, và khi quái thú Thế Công của bạn chiến đấu với quái thú Thế Thủ có DEF bằng hoặc cao hơn so với ATK quái thú của bạn, không quái thú nào bị tiêu diệt trong chiến đấu.

Các quái thú được xác định là sẽ bị tiêu diệt trong chiến đấu hay không vào lúc tính toán thiệt hại.

Một số hiệu ứng có yêu cầu sẽ được hoàn thành khi quái thú bị hủy theo cách này, ví dụ như là "Skyscraper 2 - Hero City".

Nếu quái thú chiến đấu của bạn tiêu diệt đối thủ, quái thú mạnh hơn trong chiến đấu bằng một hiệu ứng, nó không phải là bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ khi việc tính toán thiệt hại đã được thực hiện. Ví dụ như "Mystic Swordsman LV2", "Mystic Swordsman LV4", "Ally of Justice Catastor" , "Drillroid" và "Ninja Grandmaster Sasuke".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.