FANDOM


Thunder King Rai-Oh
ライオウ
RaiOh
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 1900/800
Mã số 71564252
Loại Hiệu ứng Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
Không người chơi nào có thể lấy bài lên tay ngoại trừ việc rút chúng. Trong lượt của cả 2 người chơi, khi đối phương sẽ Triệu hồi Đặc biệt chính xác một quái thú: Bạn có thể gửi lá bài này khi đang ở mặt-ngửa xuống Mộ bài; ngăn chặn sự Triệu hồi đó, nếu bạn làm vậy, tiêu diệt lá bài đó.
English Description
Neither player can add cards from their Deck to their hand except by drawing them. During either player's turn, when your opponent would Special Summon exactly 1 monster: You can send this face-up card to the Graveyard; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.