Cô phù thủy tập sự, là học trò của "Dark Magician".

Spellcaster (Nhật: ()(ほう)使(つか)Mahōtsukai "Magician"; Trung: 魔法師族 Mófǎshīzú), là một trong số các Loại của Bài Quái thú. Chúng bao gồm những đối tượng như wizard, mage hay witch. Spellcaster là một Loại khá linh hoạt và có tầm ảnh hưởng nhiều đối với cục điện trận đấu. Chúng thường hỗ trợ hoặc được hỗ trợ tốt với nhiều loại Bài Phép (Spell Card). Tính trong tất cả các Loại của Quái thú, Spellcaster chiếm 1 lượng lớn vị trí trong các danh sách Banlist hay Limit hiện nay.

Đa số trong Loại-Spellcaster, có 2 Hệ phổ biến là QUANG (LIGHT) và ÁM (DARK). Đó là 2 Hệ thường dùng đến Spell Counter của Loại này.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.