FANDOM


Three Burst Blast Dragon
スリーバーストショット・ドラゴン
 Tên Việt Tam Bộc Phá Long
 Tên Nhật スリーバーストショット・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Surī Bāsuto Shotto Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Three Burst Shot Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 2400 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.