Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Thousand Dragon
千年竜(サウザンド・ドラゴン)
ThousandDragon-MIL1-EN-R-1E.png
 Tên Việt Rồng Ngàn Tuổi
 Tên Nhật (Kana)
千年竜
サウザンド・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 千年竜
サウザンド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sauzando Doragon
 Tên Hàn 천년룡
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Fusion
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 41462083
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement