FANDOM


Thor, Lord of the Aesir
(きょく)(しん)(おう)トール
ThorLordoftheAesir-LEHD-EN-C-1E
 Tên Việt Thánh Thần Bắc Âu Thor
 Tên Nhật (Kana)
きょく
しん
おうトール
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
しん
おう
トール
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokushin'ō Tōru
 Tên Nhật (Dịch) Polar God Emperor Thor
 Tên Hàn 극신황 토르
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 2800
 Mã số 30604579
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.