FANDOM


Thestalos the Mega Monarch
(ばく)(えん)(てい)テスタロス
ThestalostheMegaMonarch-PRIO-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ばく
えん
ていテスタロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
えん
てい
テスタロス
 Tên Hàn 난폭한 화염 제왕 테스탈로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 69230391
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.