FANDOM


Theinen the Great Sphinx
スフィンクス・アンドロジュネス
TheinentheGreatSphinx-MC2-EN-ScR-LE
 Tên Việt Theinen, Nhân Sư Vĩ Đại
 Tên Nhật スフィンクス・アンドロジュネス
 Tên Nhật (rōmaji) Sufinkusu Andorojunesu
 Tên Nhật (Dịch) Sphinx Androgynous
 Tên Hàn 스핑크스 안드로주네스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 87997872
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.