The Winged Dragon of Ra
ラーの(よく)(しん)(りゅう)
TheWingedDragonofRa-LDK2-EN-UR-LE.png
 Tên Việt Dực Thần Long Ra
 Tên Nhật (Kana) ラーの
よく
しん
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn) ラーの翼
よく
しん
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Rā no Yokushinryū
 Tên Nhật (Dịch) Winged Divine Dragon of Ra
 Tên Hàn 라의 익신룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THẦN DIVINE.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Divine-Beast / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[[Category:]]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.