FANDOM


The White Stone of Legend
伝説の白石(ホワイト・オブ・レジェンド)
TheWhiteStoneofLegend-LED3-EN-C-1E
 Tên Việt Bạch Thạch Huyền Thoại
 Tên Nhật (Kana)
伝説の白石
ホワイト・オブ・レジェンド
 Tên Nhật (Chuẩn) 伝説の白石
ホワイト・オブ・レジェンド
 Tên Nhật (rōmaji) Howaito obu Rejendo
 Tên Nhật (Dịch) White of Legend
 Tên Hàn 전설의 백석
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 250
 Mã số 79814787
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.