FANDOM


The White Stone of Ancients
太古の白石(ホワイト・オブ・エンシェント)
TheWhiteStoneofAncients-LCKC-EN-ScR-1E
 Tên Việt Bạch Thạch Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
太古の白石
ホワイト・オブ・エンシェント
 Tên Nhật (Chuẩn) 太古の白石
ホワイト・オブ・エンシェント
 Tên Nhật (rōmaji) Howaito obu Enshento
 Tên Nhật (Dịch) White of Ancient
 Tên Hàn 태고의 백석
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 500
 Mã số 71039903
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.