FANDOM


The Weather Painter Rainbow
(にじ)(てん)()アルシエル
TheWeatherPainterRainbow-SPWA-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
にじ
てん
きアルシエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
にじ
てん
アルシエル
 Tên Nhật (rōmaji) Nijitenki Arushieru
 Tên Nhật (Dịch) Rainbow Weather - Arciel
 Tên Hàn 홍천후 아르시엘
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2400 / 3
 Mã số 54178659
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.