FANDOM


The Weather Painter Rain
(あめ)(てん)()ラズラ
TheWeatherPainterRain-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
あめ
てん
きラズラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あめ
てん
ラズラ
 Tên Nhật (rōmaji) Ametenki Razura
 Tên Nhật (Dịch) Rain Weather - Lazula
 Tên Hàn 우천후 라즈라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1400
 Mã số 92411493
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.