FANDOM


The Tyrant Neptune
The tyrant NEPTUNE(ザ・タイラント・ネプチューン)
TheTyrantNeptune-CT08-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
The tyrant NEPTUNE
ザ・タイラント・ネプチューン
 Tên Nhật (Chuẩn) The tyrant NEPTUNE
ザ・タイラント・ネプチューン
 Tên Nhật (rōmaji) Za Tairanto Nepuchūn
 Tên Hàn The tyrant NEPTUNE
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 88071625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.