FANDOM


The Trojan Horse
トロイホース
TheTrojanHorse-DR3-EN-C-UE
 Tên Việt Con Ngựa Thành Troy
 Tên Nhật トロイホース
 Tên Nhật (rōmaji) Toroi Hōsu
 Tên Nhật (Dịch) Troy Horse
 Tên Hàn 트로이목마
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 38479725
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.