FANDOM


The Tricky
THE() トリッキー
TheTricky-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Kẻ Xảo Quyệt
 Tên Nhật (Kana)
THE
ザ トリッキー
 Tên Nhật (Chuẩn) THE
トリッキー
 Tên Nhật (rōmaji) Za Torikkī
 Tên Hàn 더 트릭키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 14778250
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.