FANDOM


The Transmigration Prophecy
(てん)(せい)()(げん)
TheTransmigrationProphecy-SDGU-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てん
せいの
げん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
せい
の予
げん
 Tên Hàn 전생의 예언
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46652477
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]