FANDOM


The Snake Hair
メデューサの(ぼう)(れい)
TheSnakeHair-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Hồn Ma Của Medusa
 Tên Nhật (Kana) メデューサの
ぼう
れい
 Tên Nhật (Chuẩn) メデューサの亡
ぼう
れい
 Tên Nhật (rōmaji) Medyūsa no Bōrei
 Tên Nhật (Dịch) Medusa's Ghost
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 29491031
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::سيّدة الأفاعي| ][name::Zmijokosa| ][name::Η Φιδομαλλούσα| ][[3]][type::Normal Monster| ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.