FANDOM


The Six Samurai - Yariza
(ろく)()(しゅう)-ヤリザ
TheSixSamuraiYariza-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư - Yariza
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう-ヤリザ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
-ヤリザ
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū - Yariza
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Yariza
 Tên Hàn 여섯 무사-야리자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 500
 Mã số 69025477
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.