FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:42, ngày 9 tháng 3 năm 2020Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (3.039 byte) (+3.039)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|English}} {{Unofficial lore|English}} {{CardTable2 | vi_name = Thất Hồn Môn Khai Mở | fr_name = | de…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.