FANDOMThe New Challengers, hay Next Challengers (ネクスト・チャレンジャーズ Nekusuto Charenjāzu) ở Nhật, là Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG)Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 2 trong series thứ 9 của OCG, nối tiếp Duelist Alliance và trước Secrets of Eternity.

Đặc trưng

Phân tích

Trong OCG, có 5 lá bài mỗi gói và 30 gói trong mỗi hộp. Tổng số là 90 lá bài. Kể cả những lá bài được phát hành với nhiều đồ hiếm, thì hiện có 103 lá bài. Bao gồm:

Trong TCG thì có 9 lá bài mỗi gói, 24 gói kèm thêm mỗi hộp và 12 hộp trong mỗi bao. Set có chứa 100 lá bài hoặc 106 trong Master Set. Bao gồm:

Hình ảnh

Danh sách

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.