FANDOM


The Monarchs Stormforth
(てい)(おう)(れっ)(せん)
TheMonarchsStormforth-DASA-EN-SR-1E
 Tên Việt Bão Tố Đế Vương
 Tên Nhật (Kana)
てい
おうの
れっ
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
おう
の烈
れっ
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Teiō no Ressen
 Tên Hàn 제왕의 열선
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 79844764
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.