FANDOM


The Monarchs Erupt
(てい)(おう)(よう)(げき)
TheMonarchsErupt-PRIO-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
おうの
よう
げき
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
おう
の溶
よう
げき
 Tên Hàn 제왕의 용격
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48716527
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.