FANDOM


The Menacing Jinzo
(きょう)()(じん)(ぞう)(にん)(げん)-サイコ・ショッカー
TheMenacingJinzo-DP24-JP-OP
 Tên Việt Jinzo Hăm Dọa
 Tên Nhật (Kana)
きょう
いの
じん
ぞう
にん
げん-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
の人
じん
ぞう
にん
げん
-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōi no Jinzōningen - Saiko Shokkā
 Tên Nhật (Dịch) Menacing Android - Psycho Shocker
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.