FANDOM


The Melody of Awakening Dragon
ドラゴン・()()めの(せん)(りつ)
TheMelodyofAwakeningDragon-LDK2-EN-UR-1E
 Tên Việt Giai Điệu Thức Tỉnh Loài Rồng
 Tên Nhật (Kana) ドラゴン・
ざめの
せん
りつ
 Tên Nhật (Chuẩn) ドラゴン・目
めの旋
せん
りつ
 Tên Nhật (rōmaji) Doragon Mezame no Senritsu
 Tên Hàn 드래곤 자각의 선율
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 48800175
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác