FANDOM


The Grand Jupiter
The grand JUPITER(ザ・グランド・ジュピター)
TheGrandJupiter-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
The grand JUPITER
ザ・グランド・ジュピター
 Tên Nhật (Chuẩn) The grand JUPITER
ザ・グランド・ジュピター
 Tên Nhật (rōmaji) Za Gurando Jupitā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 16255173
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.