FANDOM


The Flute of Summoning Dragon
ドラゴンを()(ふえ)
TheFluteofSummoningDragon-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt Cây Sáo Gọi Rồng
 Tên Nhật (Kana) ドラゴンを
よぶ
ふえ
 Tên Nhật (Chuẩn) ドラゴンを呼
ぶ笛
ふえ
 Tên Nhật (rōmaji) Doragon o Yobu Fue
 Tên Hàn 드래곤을 부르는 피리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 43973174
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.