FANDOM


The Fiend Megacyber
()(どう)ギガサイバー
TheFiendMegacyber-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Siêu Ma Thú Pháp Thuật
 Tên Nhật (Kana)
どうギガサイバー
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
ギガサイバー
 Tên Nhật (rōmaji) Madō Gigasaibā
 Tên Nhật (Dịch) Magical Gigacyber
 Tên Hàn 마도 기가 사이버
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 66362965
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.