Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
The Door of Destiny
(うん)(めい)(とびら)
TheDoorofDestiny-WSUP-EN-PScR-1E.png
 Tên Việt Cánh Cửa Định Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
うん
めいの
とびら
 Tên Nhật (Chuẩn)
うん
めい
の扉
とびら
 Tên Nhật (rōmaji) Unmei no Tobira
 Tên Hàn 운명의 문
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 27062594
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa