FANDOM


The Despair Uranus
The despair URANUS(ザ・ディスペア・ウラヌス)
TheDespairUranus-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
The despair URANUS
ザ・ディスペア・ウラヌス
 Tên Nhật (Chuẩn) The despair URANUS
ザ・ディスペア・ウラヌス
 Tên Nhật (rōmaji) Za Disupea Uranusu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2300
 Mã số 32588805
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.