FANDOM


The Calibrator
ザ・キャリブレーター
TheCalibrator-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ザ・キャリブレーター
 Tên Hàn 더 캘리브레이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 54706054
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.