FANDOM


The Book of the Law
(ほう)(せい)(てん)
TheBookoftheLaw-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほうの
せい
てん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
の聖
せい
てん
 Tên Nhật (rōmaji) Hō no Seiten
 Tên Nhật (Dịch) Holy Book of Law
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 00458748
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.