FANDOM


The Black Stone of Legend
伝説の黒石(ブラック・オブ・レジェンド)
TheBlackStoneofLegend-LDK2-EN-UR-1E
 Tên Việt Hắc Thạch Huyền Thoại
 Tên Nhật (Kana)
伝説の黒石
ブラック・オブ・レジェンド
 Tên Nhật (Chuẩn) 伝説の黒石
ブラック・オブ・レジェンド
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku obu Rejendo
 Tên Nhật (Dịch) Black of Legend
 Tên Hàn 블랙오브레전드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 66574418
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.