The Arrival Cyberse @Ignister
ジ・アライバル・サイバース(アット)イグニスター
TheArrivalCyberse@Ignister-ETCO-JP-OP.png
 Tên Việt Mạng Ảo Kịch Thù Vương @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ジ・アライバル・サイバース
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ジ・アライバル・サイバース@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Ji Araibaru Saibāsu Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM.png
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top.png, Trái LM-Left.png, Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Dưới LM-Bottom.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png, Phải LM-Right.png
 CÔNG / LIÊN 0 / 6
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.