FANDOMToonWorld

Thế giới đầy ảo diệu của Hoạt hình.

Thế giới Toon hay gọi tắt là Toon (トゥーン Tūn) là archetype các lá bài được dùng bởi Maximillion Pegasus, hầu hết chúng đều là Quái thú Toon. Trường hợp ngoại lệ là "Toon Alligator", đây là mục tiêu hợp lệ cho sự hỗ trợ của các lá "Toon", nhưng lại không hợp lệ đối với những lá bài hỗ trợ Quái thú Toon. Chúng giống như một phiên bản Hoạt hình của các lá bài khác.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.